हृदयको ज्योति
 • Rs. 40
हितोपदेशका कथाहरु (Class 7-9 )
 • Rs. 250
हाम्रो कक्ष्य, हाम्रा साथी
 • Rs. 150
हाम्री राजकुमारी ( Class 4-6 )
 • Rs. 200
हवाइजहाजमा मुसा
 • Rs. 200
हराएको चप्पल
 • Rs. 100
हजुरआमालाई उपहार
 • Rs. 200
स्वयम्भुका आँखाहरु
 • Rs. 450
स्मार्ट घर
 • Rs. 130
सोफियाको कथा
 • Rs. 120
सेतो तिलको दाना (१ के.जि )
 • Rs. 450
सिमसारको शङूखे
 • Rs. 150
सिधार्थीको धन
 • Rs. 150
सानो छँदा भाग १ ( Class 8-9)
 • Rs. 350
सानी जलपरी ( Class 5-9)
 • Rs. 250